VIB: Lợi nhuận quý 3 trước dự phòng đạt 940 tỷ đồng, tăng 25,9%

ngày 21/10/2016

VIB vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng 2016, theo đó lợi nhuận trước dự phòng lũy kế đạt 940 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu nhập hoạt động tăng 21% so với cùng kỳ.

VIB: Lợi nhuận quý 3 trước dự phòng đạt 940 tỷ đồng, tăng 25,9%

Cụ thể, tín dụng ngân hàng đạt 53.374 tỷ đồng, tăng trưởng 11,7% so với đầu năm; Huy động khách hàng tăng tương ứng 12,1%, đạt 59.779 nghìn tỷ; Thu nhập từ phí và dịch vụ tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái; Tổng tài sản VIB đạt 88.610 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2015; Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,54% so với 1,84% cuối quý 2 và 2,07% cuối năm ngoái, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 15.6% cao hơn so với quy định của NHNN 9%.

Được biết, đầu tháng 10, VIB đã được NHNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ từ 4.845 tỷ đồng lên 5.644 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng theo kế hoạch Đại hội cổ đồng cổ đông VIB thông qua vào tháng 04/2016.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán