Vietnam Airlines tìm cổ đông chiến lược

ngày 23/09/2014

 Liên quan đến định hướng tìm cổ đông chiến lược cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), theo Bộ Giao thông Vận tải, trường hợp có quá 3 NĐT đăng ký mua cổ phần, hoặc số lượng cổ phần đăng ký vượt quá số lượng chào bán, Vietnam Airlines sẽ thực hiện bán cho các NĐT chiến lược dưới hình thức đấu giá công khai.

Vietnam Airlines tìm cổ đông chiến lược

Trường hợp có từ 3 NĐT trở xuống và số lượng cổ phần đăng ký mua bằng hoặc thấp hơn số lượng cổ phần chào bán, Vietnam Airlines sẽ thực hiện đàm phán trực tiếp với các NĐT và báo cáo kết quả trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt.

Căn cứ vào quy trình trên, Vietnam Airlines sẽ phối hợp với các nhà tư vấn quốc tế là Morgan Staley và Citi Group để triển khai lựa chọn NĐT chiến lược phù hợp với các quy định hiện hành và thông lệ quốc tế. Quy trình lựa chọn NĐT chiến lược sẽ đảm bảo tính cạnh tranh và minh bạch giữa các NĐT.

H.Hòe

{fcomment}