Vượt xa kế hoạch, TMT tăng cổ tức 2014 lên 18%

ngày 09/12/2014

CTCP Ô tô TMT (mã TMT – HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền và kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2014.

Vượt xa kế hoạch, TMT tăng cổ tức 2014 lên 18%

Cụ thể, sau khi tiến hành lấy ký kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông TMT đã thông qua phương án điều chỉnh tăng cổ tức năm 2014 từ 6% lên 18% và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 với tỷ lệ là 13% từ nguồn lợi nhuận sau thuế. Trước đó, TMT đã tiến hành tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2014 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5%.

Về tình hình kinh doanh, trong tháng 11, TMT đạt 165,6 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 11,9 tỷ đồng, nâng lũy kế 11 tháng đầu năm 2014 lên 1.187 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 55 tỷ đồng. EPS 11 tháng đạt 1.802 đồng/cổ phiếu.

Được biết, trung tuần tháng 10, TMT đã tổ chức ĐHCĐ bất thường và thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2014 với việc tăng doanh thu từ 583 tỷ đồng lên 1.586 tỷ đồng (tăng 172%) và lãi sau thuế tăng từ 6,2 tỷ đồng lên tới 21 tỷ đồng (tăng 239%).

Như vậy, với kết quả này, TMT đã vượt xa 162% kế hoạch lợi nhuận 2014 đã điều chỉnh.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}