5 tháng đầu năm, Gạch Đồng Tâm ước đạt 125 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Theo thông tin chia sẻ tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 diễn ra sáng nay (27/5/2015), HĐQT CTCP Gạch Đồng Tâm cho biết, doanh thu hợp nhất 5 tháng đầu năm 2015 ước tính đạt 800 tỷ đồng (đạt 40% kế hoạch), lợi nhận sau thuế đạt 125 tỷ đồng (đạt 56% kế hoạch).

5 tháng đầu năm, Gạch Đồng Tâm ước đạt 125 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Sáng ngày 27/5/2015, tại trụ sở chính của Công ty (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), CTCP Đồng Tâm đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015.

Kết thúc năm 2014, Đồng Tâm Group đạt doanh thu thuần 1.764 tỷ đồng, bằng 98,02% kế hoạch (tăng 11,52% so với năm 2013), lợi nhuận sau thuế đạt 176,6 tỷ đồng, bằng 130,84% kế hoạch (tăng 40,5% so với năm 2013).

Trong năm 2014, thị trường bất động sản đã dần khôi phục, sôi động và nhộn nhịp hơn. Công ty đã tăng sản lượng sản xuất vật liệu xây dựng và đẩy mạnh hệ thống phân phối ra thị trường gạch lát nền, ốp tường, gạch bông, ngói, sơn, sứ, cửa nhựa, bột trét tường, keo dán gạch, cọc, cống và bê tông tươi...

Theo báo cáo HĐQT, chiến lược phát triển các dự án đầu tư của Đồng Tâm Group có nhiều thuận lợi trong năm 2015 và những năm sắp tới.

Kế hoạch kinh doanh 2015 được HĐQT Công ty trình cổ đông một số chỉ tiêu quan trọng như: Doanh thu thuần đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 220 tỷ đồng, cổ tức dự chi 15%, với 92,56% cổ đông có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán