9 tháng, FPT đạt 1.969 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

ngày 28/10/2015

Kết thúc 9 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 29.257 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, đạt 105% kế hoạch luỹ kế. 

9 tháng, FPT đạt 1.969 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 1.969 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 99% kế hoạch luỹ kế. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.270 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.202 đồng, tăng 8%.

Khối công nghệ (phát triển phần mềm, tích hợp hệ thống và dịch vụ công nghệ thông tin) ghi nhận doanh thu 5.737 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 30% và LNTT 600 tỷ đồng, tăng 19%. Khối viễn thông (dịch vụ viễn thông và nội dung số) ghi nhận doanh thu tăng 12% và LNTT tăng 7%, đạt tương ứng 3.975 tỷ đồng và 815 tỷ đồng. Khối phân phối - bán lẻ các sản phẩm công nghệ có doanh thu và LNTT tăng lần lượt 20% và 19%, đạt tương ứng 19.089 tỷ đồng và 500 tỷ đồng.

FPT cho biết, định hướng toàn cầu hóa tiếp tục duy trì kết quả khả quan với doanh thu từ thị trường nước ngoài sau 9 tháng tăng 36%, đạt 3.409 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán