Chi phí dự phòng ngốn hết lợi nhuận Saigonbank

ngày 05/09/2014

Do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng cao đến hơn 130 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế còn lại sau dự phòng của Saigonbank còn lại trên 123,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 97 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí dự phòng ngốn hết lợi nhuận Saigonbank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank) vừa đưa ra báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014.

Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng Saigonbank đạt được trong 6 tháng đầu năm nay là hơn 254 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước là trên 292 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng cao đến hơn 130 tỷ đồng. Vì thế, lợi nhuận trước thuế còn lại sau dự phòng của Saigonbank còn lại trên 123,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 97 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

Kế hoạch đưa ra cho năm 2014, SaigonBank dự kiến tăng thêm 920 tỷ đồng vốn điều lệ, nâng vốn lên 4.000 tỷ đồng, duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ở mức 15 – 16%. Tổng tài sản tăng 12,5%; huy động vốn tăng 6,5%; dư nợ cho vay tăng 5%. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến được kiểm soát dưới mức 5%. Còn đối với lợi nhuận trước thuế, SaigonBank dự kiến đạt 230 tỷ đồng trong năm nay.

Năm 2013, SaigonBank đạt lợi hơn 228 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 2,75% so với chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2013. Còn nợ xấu kiểm soát 2,24%.

Thùy Vinh

{fcomment}