Cổ phiếu dưới mệnh giá, BĐS Trường Thành muốn phát hành 33 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp

ngày 09/03/2021

Cụ thể, Trường Thành sẽ phát hành hơn 1,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 100:5, nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đồng thời, TEG sẽ chào bán 21,58 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:2 với giá 10.000 đồng/cp.

Ngoài ra, công ty này còn chào bán ra công chúng theo hình thức đấu giá 10 triệu đơn vị với giá khởi điểm 10.000 đồng/cp.

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TEG lại đang giao dịch dưới mệnh giá với 9.200 đồng/cp trong phiên sáng 9/3.

Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán và đấu giá cổ phần là 316 tỷ sẽ được Trường Thành đầu tư mua cổ phiếu CTCP Năng lượng Trường Thành.

Năng lượng Trường Thành có vốn điều lệ 450 tỷ đồng, trong đó TEG nắm giữ 26,28% vốn cả trực tiếp và gián tiếp với giá 10.500 đồng/cp nhằm tăng sở hữu lên 93%.

Theo TEG, Năng lượng Trường Thành được lập năm 2016 với việc phát điện thành công 3 dự án nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 360MW trong 6 tháng 2019. Cả 3 dự án này được ký hợp đồng mua điện với giá cố định 9,35 USD/cents. Các dự án đó là nhà máy điện mặt trời Hòa Hội, Bình Nguyên và Cát Hiệp. Trong đó, dự án Cát Hiệp đã chuyển nhượng cho đối tác Nhật từ năm 2020.

Ngoài ra, Năng lượng Trường Thành đang tiếp tục triển khai đầu tư các dự án điện gió tại Trà Vinh (2.000 MW), Bình Định (125 MW) và các dự án tại Hà Tĩnh (250 MW) và Đắc Nông (50 MW).

Về kế hoạch năm 2021, TEG đặt mục tiêu doanh thu 440 tỷ đồng, tăng vọt gấp đôi so năm 2020. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gấp gần 12 lần cùng kỳ với 90 tỷ đồng.

Nguồn Vietnamdaily