Ngày 12/9 là hạn đăng ký đấu giá cổ phần Vinatex

ngày 07/09/2014

 Ngày 22/9 tới, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Theo đó, Vinatex sẽ bán đấu giá gần 122 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 11.000 đồng/cổ phần tại Sở GDCK TP. HCM (HOSE).

Ngày 12/9 là hạn đăng ký đấu giá cổ phần Vinatex

Hạn đặt cọc đăng ký đấu giá là ngày 12/9/2014. Kế hoạch sau cổ phần hóa, Nhà nước nắm cổ phần chi phối 51%, cổ đông chiến lược nắm giữ 24% tại Vinatex. Vinatex sẽ có tối đa 3 cổ đông chiến lược trong lĩnh vực tài chính, sản xuất và phân phối, nhưng hiện Tập đoàn vẫn chưa công bố danh tính nhà đầu tư chiến lược.

6 tháng đầu năm 2014, Vinatex có mức tăng trưởng bình quân 8 - 10% so với cùng kỳ năm trước. Vinatex dự kiến, lợi nhuận trước thuế trong giai đoạn 2014 - 2016 tăng trưởng trên 45%, chủ yếu dựa vào cổ tức từ các công ty con. Năm 2013, doanh thu tài chính công ty mẹ đạt 423 tỷ đồng, trong đó có 322 tỷ đồng từ cổ tức; doanh thu từ hoạt động cốt lõi (may gia công) là 116 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ là 234 tỷ đồng. Vinatex dự kiến trả cổ tức 5,1% trong năm nay, 6,1% năm 2015 và 7,1% năm 2016.

PV

{fcomment}