Cổ phiếu KTB bị kiểm soát đặc biệt từ ngày 9/10

ngày 06/10/2015

Sở GDCK TP. HCM (HOSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Đầu tư khoáng sản Tây Bắc (mã KTB) vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 9/10/2015.

Cổ phiếu KTB bị kiểm soát đặc biệt từ ngày 9/10

Nguyên nhân là do KTB tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo, đồng thời để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư.

Theo đó, cổ phiếu KTB chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Được biết, cổ phiếu KTB vào diện cảnh báo kể từ ngày 20/8/2015 do thường xuyên vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin (chậm nộp Báo cáo tài chính quý II/2015, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2015 và Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015).

Theo BCTC quý II/2015 được công bố gần đây, KTB chỉ đạt 10,5 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 78% so với cùng kỳ 2014 và báo lỗ ròng 3,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2014 lãi ròng gần 1,65 tỷ đồng. Mức mức lỗ quý II/2015 của KTB tương đương với mức lãi của cả năm 20014.

Theo giải trình của KTB, nguyên nhân là do sản lượng bán ra giảm và giá quặng trong thời gian qua cũng giảm sâu. Hai nhân tố này dẫn đến việc thua lỗ với các sản phẩm chủ đạo là quặng sắt trong khi sản phẩm đồng tinh luyện vẫn đang trong thời gian chạy thử chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận.

Tính đến 30/6/2015, KTB có 352 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, chiếm 64% tổng tài sản.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán