Doanh nghiệp nợ tiền phạt chậm nộp thuế trước ngày 1/7/2013 sẽ được xóa nợ?

ngày 04/11/2014

Ngày 3/11, Chính phủ đã trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế. Theo đó, doanh nghiệp còn nợ tiền phạt chậm nộp thuế từ ngày 1/7/2013 trở về trước có thể được xóa nợ.

Doanh nghiệp nợ tiền phạt chậm nộp thuế trước ngày 1/7/2013 sẽ được xóa nợ?

Có 5 luật thuế được sửa đổi gồm: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Thu nhập cá nhân; Giá trị gia tăng; Tài nguyên; Quản lý thuế.

Với Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Chính phủ đề nghị bổ sung quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với công nghiệp hỗ trợ. Ủy ban tài chính ngân sách thuộc Quốc hội đồng tình với đề xuất, song đề nghị cần rà soát kỹ về phạm vi, đối tượng danh mục thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ để bảo đảm tính bao quát, toàn diện đối với ngành nghề, sản phẩm cần ưu đãi, đồng thời, bám sát định hướng phát triển công nghiệp.

Để tránh tình trạng “luật khung”, “luật ống”, Quốc hội đề nghị quy định ngay trong luật Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hưởng chính sách ưu đãi này.

Về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng, Ủy ban tài chính ngân sách yêu cầu làm rõ hơn tiêu chí công nghệ, theo đó chỉ ưu đãi cho các dự án đáp ứng được tiêu chí về công nghệ mà tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển.

Về thời gian ưu đãi, Quốc hội cho rằng, thời gian ưu đãi 30 năm là quá dài, cần thu hẹp.

Có ý kiến đại biểu lo ngại việc đưa ra tiêu chí dự án “sử dụng công nghệ tiên tiến, trong nước chưa sản xuất được, hoặc công nghệ tiên tiến lần đầu áp dụng ở Việt Nam hoặc khu vực Đông Nam Á” có thể dẫn đến việc thu nhận các dự án có công nghệ lạc hậu. Do đó, đề nghị bỏ quy định này.

Với Luật thuế Thu nhập cá nhân, Chính phủ đề xuất không thu khoản thuế này đối với người trúng thưởng trong casino. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, quy định như vậy sẽ tạo ra sự bất bình đẳng với cá nhân khác có nghĩa vụ nộp thuế. Do đó, đề nghị giữ nguyên quy định đánh thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng trong casino.

Một điểm rất đáng lưu ý là, từ mục tiêu hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tập trung khai thác và tận dụng lợi thế của nền nông nghiệp... Chính phủ đề xuất sửa đổi Luật thuế Giá trị gia tăng theo hướng chuyển mặt hàng phân bón, thức ăn chăn nuôi công nghiệp từ đối tượng chịu thuế 5% hiện nay sang đối tượng không chịu thuế. Đề xuất sửa đổi này đã được Ủy ban Tài chính ngân sách tán thành.

Với Luật thuế Tài nguyên, Dự luật đề nghị bổ sung quy định từ miễn thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho nông, lâm, ngư, diêm nghiệp bằng quy định không thu thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

Với Luật quản lý thuế, Dự luật đưa vào quy định xóa tiền phạt chậm nộp thuế từ trước thời điểm 1/7/2013. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng, cần cân nhắc vì bản chất tiền phạt chậm nộp thuế là khoản tiền phạt do vi phạm hành chính về thuế, do đó việc xóa nợ sẽ tạo tiền lệ không tốt, không bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và không công bằng đối với các doanh nghiệp nộp thuế nghiêm túc.

Có ý kiến trong Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế trước thời điểm 1/7/2013 là quá rộng. Do đó, chỉ nên xoá nợ trước năm 2008.

Nhưng cũng có ý kiến đồng tình với đề xuất của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy doanh nghiệp nộp khoản nợ thuế gốc.

Ngày 4/11, các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về Dự luật này và thảo luận trong phiên họp toàn thể tại hội trường vào ngày 15/11 trước khi biểu quyết thông qua vào ngày 26/11 tới.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}