DPR đề xuất giảm mạnh lợi nhuận còn 190 tỷ đồng

ngày 03/11/2014

 Theo đánh giá của HĐQT CTCP Cao su Đồng Phú (DPR), hiện giá bán mủ cao su rất thấp (khoảng 31 triệu đồng/tấn, dưới giá thành tiêu thụ), dẫn tới giá bán bình quân cả năm nay dự kiến chỉ đạt khoảng 38 triệu đồng/tấn. 

DPR đề xuất giảm mạnh lợi nhuận còn 190 tỷ đồng

Điều này khiến lợi nhuận trước thuế năm 2014 của DPR dự kiến chỉ đạt 190 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch đề ra là 249 tỷ đồng.

Do đó, HĐQT của DPR thống nhất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay còn 190 tỷ đồng.

Tuy đề xuất phương án giảm mạnh chỉ tiêu lợi nhuận, nhưng DPR vẫn giữ nguyên mức chi trả cổ tức năm nay là 30%. HĐQT Công ty vừa chốt phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2014, với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt. Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện vào tháng 12/2014.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}