DPR: lợi nhuận quý I giảm khá mạnh

ngày 13/04/2015

Theo CTCP Cao su Đồng Phú (DPR), trong tháng 3/2015, DPR giao bán được 948,5 tấn mủ cao su, ước đạt 63 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế gần 31 tỷ đồng.

DPR: lợi nhuận quý I giảm khá mạnh

Lũy kế quý I/2015, DPR ước đạt 142,4 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận trước thuế 39,2 tỷ đồng, tương đương 74,6% cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sụt giảm khá mạnh là do trong quý I/2015, bình quân giá mủ cao su tiêu thụ chỉ đạt 33,5 triệu đồng tấn, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái là 47,4 triệu đồng/tấn.

Ngày 24/4 tới, DPR sẽ triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2015 để thông qua kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu chính: doanh thu gần 779 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 155 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với kết quả đạt được trong năm 2014 là 271 tỷ đồng; cổ tức giảm còn 20-25% so với 30% của năm 2014.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán