Dự án Thanh Xuân Tower bị xử phạt hành chính

ngày 23/12/2020

Dự án Thanh Xuân Tower bị xử phạt vi phạm hành chính.

Dự án “Công trình chung cư cao tầng kết hợp văn phòng - dịch vụ Thanh Xuân Tower” tại số 35C Nguyễn Huy Tưởng (nay là số 35 Lê Văn Thiêm) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 1/12/2010, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 29/12/2011 và Quyết định số 3806/2015/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc thu hồi 6.822m2 đất tại số 35 Lê Văn Thiêm do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thanh Xuân sử dụng; giao Công ty CP Kinh doanh và Xây dựng Quang Minh để đầu tư xây dựng công trình chung cư cao tầng kết hợp văn phòng dịch vụ Thanh Xuân Tower.

Trong quá trình thực hiện dự án đến nay, chủ đầu tư đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính, căn cứ theo quyết định số 217/QĐ-XPVPHC ngày 18/11/2020 của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, chủ đầu tư sẽ bị xử phạt với những vi phạm, cụ thể: Không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư, theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Hình thức xử phạt bằng tiền mặt với mức 10 triệu đồng.

Chủ đầu tư giãn tiến độ thực hiện dự án, giãn tiến độ đầu tư nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Hình thức xử phạt bằng tiền mặt với mức 25 triệu đồng, tổng mức xử phạt là 35 triệu đồng.


Nguồn: Báo