Dự kiến ngày 19/5 thông xe cầu Vàm Cống

ngày 11/05/2019

 Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải vừa có chuyến khảo sát hiện trường, nghiệm thu công trình cầu Vàm Cống trước khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã đi kiểm tra hiện trường và tiến hành họp xem xét chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư dự án thành phần 3 (cầu Vàm Cống và đường dẫn) thuộc Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật đến khảo sát hiện trường, nghiệm thu công trình cầu Vàm Cống trước khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị liên quan, trong đó có ý kiến đánh giá của đơn vị tư vấn độc lập quốc tế; tư vấn độc lập trong nước và tổ chuyên gia... Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng kết luận công trình đã đủ điều kiện để đưa vào sử dụng.

Về vấn đề sự cố nứt dầm cũng được khắc phục, các cơ quan chuyên môn đã tiến hành kiểm định, thử tải và kết luận đảm bảo yêu cầu.

Cầu Vàm Cống được thiết kế với quy mô cầu dây văng hai mặt phẳng dây, nhịp chính dài 450m, tĩnh không thông thuyền 37,5m. Trụ tháp cao 143,9 m. Mặt cắt ngang cầu rộng 24,5m bao gồm 4 làn xe ôtô và hai làn xe thô sơ.

Đường dẫn vào cầu được thiết kế với quy mô mặt cắt ngang 20,6m gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tốc độ thiết kế 80Km/h.