Eximbank sẽ được cải tổ sau khi hoàn thiện bộ máy lãnh đạo?

ngày 19/12/2015

 Nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát Ngân hàng Eximbank (EIB) nhiệm kỳ mới (giai đoạn 2015 - 2020) đã chính thức được thông qua trong kỳ ĐHCĐ vừa diễn ra. 

Eximbank sẽ được cải tổ sau khi hoàn thiện bộ máy lãnh đạo?

Trong đó, ông Lê Minh Quốc, thành viên HĐQT độc lập Eximbank đã được HĐQT bầu vào ghế “nóng” Chủ tịch Ngân hàng trong ngày 16/12, thay ông Lê Hùng Dũng xin rút lui. Eximbank cũng có quyền Tổng giám đốc mới do ông Trần Tấn Lộc nắm giữ thay ông Phạm Hữu Phú.

Như vậy, trái với các thông tin truyền nhau trên thị trường trước đó cho rằng, người ngồi ghế Chủ tịch HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ mới sẽ là ông Cao Xuân Ninh, Trưởng đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) -Văn phòng 2 tại TP. HCM, vị trí lãnh đạo cao nhất của ngân hàng này lại là nhân sự mới khá bất ngờ.

Eximbank được xem là ngân hàng có biến động nhân sự nhiều nhất trong 3 năm qua, nhất là ở vị trí Chủ tịch và Tổng giám đốc. Vì vậy, việc bổ nhiệm Ban lãnh đạo và Ban kiểm soát mới là tín hiệu tích cực đối với ngân hàng này. Khi không còn bị phân tâm với các vấn đề về quản trị, định hướng cho tương lai của Eximbank sẽ sớm được đưa ra trong thời gian tới.

Một trong những vấn đề được quan tâm của Ngân hàng là kết quả thanh tra của NHNN, cụ thể là cơ cấu cổ đông và hoạt động tín dụng tại Eximbank. Về cơ cấu cổ đông, cổ phần của một số cá nhân đã vượt mức trần 5% do NHNN đưa ra, các cá nhân này đã chuyển nhượng cổ phần theo quy định. Ngoài ra, còn tồn tại vấn đề sở hữu chéo, trong đó: Eximbank sở hữu 10% cổ phần tại một công ty liên kết và công ty này lại sở hữu một lượng nhỏ cổ phiếu Eximbank; Eximbank sở hữu cổ phần 9,5% tại Sacombank (STB) và STB sở hữu cổ phần 2,48% tại Eximbank. Hiện vấn đề sỡ hữu chéo giữa Eximbank và công ty liên kết đã được giải quyết, vì công ty liên kết được yêu cầu nhượng lại cổ phần tại Eximbank; Eximbank đã gửi NHNN và STB kế hoạch thoái vốn khỏi STB và Ngân hàng đang đợi ý kiến từ NHNN. Có thể nói, Eximbank đã và đang tích cực giải quyết các vấn đề tồn tại về cơ cấu cổ đông theo hướng dẫn của NHNN.

Còn về hoạt động tín dụng, NHNN đã tiến hành thanh tra 20% dư nợ vay, 30% dư nợ bảo lãnh và 5 trong số 6 hồ sơ đầu tư tài chính doanh nghiệp tại thời điểm thanh tra. Kết quả thanh tra cho thấy, việc quản lý sử dụng vốn sau khi giải ngân còn chưa chặt chẽ, thiếu chứng từ trong hồ sơ tín dụng hoặc hồ sơ bảo lãnh và tài sản thế chấp không được đánh giá định kỳ. Các khuyết điểm này đã ảnh hưởng đến nợ xấu của Eximbank nên cần được giải quyết để đảm bảo Ngân hàng sẽ hoạt động lành mạnh trong các năm tới đây.

Tại thời điểm thanh tra, theo NHNN, lỗ lũy kế của Eximbank là 1.618 tỷ đồng do dự phòng cụ thể cần bổ sung 710 tỷ đồng, hoàn nhập tiền lãi dự thu 128 tỷ đồng và hoàn nhập thu nhập 831 tỷ đồng (từ việc bán tài sản).

Trả lời các thắc mắc cổ đông trong kỳ ĐHCĐ bất thường ngày 15/12, lãnh đạo Eximbank cho rằng, các sai phạm của HĐQT cũ, Thanh tra NHNN đã chỉ ra và Ngân hàng đang trong quá trình khắc phục, nhưng dự kiến phải mất thời gian khoảng 3 năm.

Eximbank đang nỗ lực để tái cơ cấu, trong đó vấn đề chính vẫn là giải quyết nợ xấu và cải thiện chất lượng tài sản. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng hiện giảm xuống 1,82% và cho vay khách hàng giảm 3% so với cuối năm 2014. Trong 11 tháng đầu năm nay, Eximbank đã trích lập dự phòng rủi ro lên đến 1.172 tỷ đồng, nên lợi nhuận còn lại 552 tỷ đồng trước thuế. So với chỉ tiêu 1.000 tỷ đồng mới chỉ hoàn thành 52% kế hoạch cả năm.

Theo giải thích của ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, Phó tổng giám đốc Eximbank, Ngân hàng đã giảm cho vay tín chấp và danh mục cho vay sản phẩm tài chính lãi suất thấp, bán nợ xấu cho VAMC. Do đó, dư nợ cho vay 11 tháng đầu năm nay đã giảm so với năm 2014. Còn nếu loại trừ cho vay tín chấp và cho vay sản phẩm tài chính, tăng trưởng dư nợ cho vay thực tế đạt 11%, trong đó cho vay bán lẻ tăng 36%. Như các ngân hàng nhỏ và vừa khác, Eximbank nhắm vào lĩnh vực ngân hàng bán lẻ với cho vay và hoạt động kinh doanh thẻ tăng trưởng mạnh.

Theo đánh giá của CTCK Bản Việt (VCSC), các khía cạnh tích cực của Eximbank bao gồm: Thay đổi chiến lược tín dụng bằng cách hạn chế các khoản vay nhiều rủi ro và chuyển sang sang các khách hàng ít rủi ro; mở rộng vào mảng ngân hàng bán lẻ; giảm phụ thuộc vào thị trường liên ngân hàng; vấn đề sở hữu chéo đã và đang được giải quyết tích cực. Tuy nhiên, VCSC cũng cho rằng, nợ xấu và khoản thu nhập 831,83 tỷ đồng còn chưa giải quyết của Eximbank sẽ có ảnh hưởng đến lợi nhuận trong một vài năm tới đây.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán