Fitch nâng hạng tín nhiệm - Bước tiến tốt cho Việt Nam

ngày 12/11/2014

Việt Nam đã được tổ chức xếp hạng uy tín quốc tế Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm từ "B+" lên "BB-" cho thấy sự ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước đã được cải thiện.  

Kinh tế Việt Nam 2013 được dự báo tăng trưởng cao hơn năm 2012
 
"Các chính sách điều hành vĩ mô của Việt nam đã dần chuyển sang các chính sách hướng đến mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô".
Tuần vừa qua, Việt Nam đã được Fitch nâng xếp hạng tín dụng trên nợ ngoại tệ và nội tệ dài hạn từ "B+" lên "BB-", điều này cho thấy sự ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã được cải thiện. Xếp hạng về trái phiếu không đảm bảo bằng nội tệ và ngoại tệ được nâng từ "B+" lên "BB-". Trần xếp hạng tín nhiệm quốc gia cũng được nâng từ "B+" lên "BB-".

 Theo Dân trí

{fcomment}