Ngày 21/7, Eximbank tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2015

 Ngày 3/7/2015, HĐQT Eximbank (EIB) đã có thông báo tới cổ đông về thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Ngày 21/7, Eximbank tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2015

Theo đó, Eximbank sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015 vào 21/7.

Trước đó, Eximbank đã lên kế hoạch họp vào ngày 22/4/2015, nhưng trước thềm Đại hội 2 ngày, Eximbank đã thông báo lùi thời gian tổ chức với lý do chưa được NHNN chuẩn y về nhân sự nhiệm kỳ mới, nên phải hoãn để chuẩn bị tốt hơn.

Theo giải trình của Eximbank gửi HOSE, đến ngày 2/6, Ngân hàng tiếp tục có tờ trình xin NHNN sẽ tiến hành ĐHCĐ trong ngày 26/6, song sau đó cũng hoãn vì NHNN chưa chấp thuận danh sách HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Như vậy, sau một thời gian chờ đợi, Eximbank cũng đã chốt được ngày ĐHCĐ thường niên. Trong các ứng viên ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới của Eximbank giai đoạn 2015 -20120 có 2 ứng viên đến từ Nam A Bank là ông Trần Ngô Phúc Vũ và ông Trần Ngọc Tâm, nguyên CEO và Phó tổng giám đốc Nam A Bank.

Eximbank được cho là sẽ sáp nhập với Nam A Bank. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa bên nào xác nhận thông tin trên, cho dù 2 ứng cử viên của Nam A Bank đã nắm giữ trên 20% cổ phần của Eximbank.

Nam A Bank cũng vừa có thông báo sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường vào ngày 15/7 tới đây.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán