FPT thu 604 tỷ đồng lợi nhuận từ nước ngoài 9 tháng 2016

ngày 25/10/2016

 CTCP FPT (FPT – sàn HOSE) cho biết, kết thúc 9 tháng đầu năm 2016, Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 28.468 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 2.012 tỷ đồng và 1.744 tỷ đồng, tăng 2% và 5% cùng kỳ.

FPT thu 604 tỷ đồng lợi nhuận từ nước ngoài 9 tháng 2016

Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và EPS đạt 2.900 đồng/CP.

So với kế hoạch kinh doanh cả năm đề ra là doanh thu 45.796 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.151 tỷ đồng, 9 tháng, FPT đã hoàn thành 62,16% về doanh thu và 63,79% về lợi nhuận cả năm.

Tính riêng quý III/2016, doanh thu hợp nhất FPT đạt 10.650 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 754 tỷ đồng, tăng 22% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 667 tỷ đồng, tăng 29% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 468 tỷ đồng, tăng 20% cùng kỳ, EPS đạt 1.020 đồng/CP.

Trong đó, tăng trưởng tốt nhất đến từ khối công nghệ và viễn thông. Khối công nghệ nhờ hoàn thành đúng và trước hạn một số hợp đồng lớn tại thị trường trong nước, đã ghi nhận doanh thu 2.697 tỷ đồng trong quý III/2016, tăng 23% cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 292 tỷ đồng, tăng 45% cùng kỳ. Khối viễn thông nhờ chi phí quang hóa giảm dần theo thời gian, đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, tăng 18% cùng kỳ. Doanh thu khối viễn thông đạt 1.744 tỷ đồng, tăng trương 20%.

FPT cũng cho biết, toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của Công ty. Sau 9 tháng, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả khả quan với 4.169 tỷ đồng doanh thu và 604 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 27% và 33% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, lĩnh vực bán lẻ sản phẩm công nghệ số tiếp tục là điểm sáng của hoạt động kinh doanh 9 tháng với mức tăng 32% về doanh thu và 44% về lợi nhuận trước thuế. Thương mại điện tử tiếp tục là một động lực tăng trưởng quan trọng. Kết thúc 9 tháng, doanh thu từ bán hàng trực tuyến tăng trưởng 97%, chiếm 11,2% doanh thu bán lẻ, so với kế hoạch là 7,4%. Tính tới cuối tháng 9, lĩnh vực bán lẻ đang vận hành với hơn 350 cửa hàng trên phạm vi toàn quốc.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán