GAS: Lợi nhuận ròng quý 3 giảm 20% cùng kỳ do giá khí giảm

ngày 05/11/2015

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (mã GAS – HOSE) công bố BCTC quý III/2015 Công ty mẹ với việc ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 2.325 tỷ đồng, giảm 20% cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do giá khí trong kỳ giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

GAS: Lợi nhuận ròng quý 3 giảm 20% cùng kỳ do giá khí giảm

Trong quý III, công ty mẹ GAS đạt 13.984 tỷ đồng doanh thu thuần, cũng giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận gộp giảm 18%, đạt 2.943 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng mạnh 56% lên 131 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý giảm nhẹ 9% xuống 133 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu tài chính tăng 14% đạt 323 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính cũng tăng mạnh tương ứng lên 115 tỷ đồng cho dù chi phí lãi vay đã giảm tới 79% xuống còn 16 tỷ đồn. Bên cạnh đó, GAS cũng ghi nhận việc bị lỗ chênh lệch tỷ giá và phải dự phòng tổn thất đầu tư.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, GAS đạt 41.808 tỷ đồng doanh thu thuần và 7.602 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 11% và 17% so với cùng kỳ 2014.

Tính đến 30/9/2015, Công ty mẹ GAS có 17.737 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm gần 16% so với hồi đầu năm, trong đó tiền mặt là 3.322 tỷ đồng, cũng giảm 8%. Đầu tư tài chính ngắn hạn đã tăng gấp gần 4 lần so với đầu năm, đạt 6.354 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán