Giá trị một USD xưa và nay

ngày 01/01/2015

Nhiều năm trước, với một đôla Mỹ, bạn có thể mua hơn 900gr cà phê và 1,8kg thịt bò, còn giờ số lượng đó đã nhỏ hơn hàng chục lần.

Giá trị một USD xưa và nay

Hà Thu
(Inforgraphic: Marshable)

 

Theo Vnexpress