Giám sát rửa tiền các giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên

ngày 19/08/2014

 Tuần qua, UBCK đã tổ chức buổi tập huấn phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán. 

Giám sát rửa tiền các giao dịch từ 300 triệu đồng trở lên

Theo quy định hiện hành, tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong các trường hợp sau: khi khách hàng lần đầu mở tài khoản; khi khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn (giao dịch của khách hàng không có tài khoản hoặc có tài khoản thanh toán nhưng không giao dịch trong vòng 6 tháng trở lên với tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên trong một ngày); khi nghi ngờ giao dịch hoặc các bên giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền…

Cũng theo quy định hiện hành, Cơ quan phòng chống rửa tiền thuộc NHNN có quyền yêu cầu tất cả các đối tượng báo cáo và các tổ chúc, cá nhân liên quan cung cấp hồ sơ liên quan đến các giao dịch bị nghi ngờ.

Chịu trách nhiệm trước Chính phủ về phòng chống rửa tiền là NHNN. Bộ Tài chính quản lý các đối tượng phải báo cáo trong lĩnh vực tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, phân phối chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư...

PV

{fcomment}