Hướng dẫn chặn cuộc gọi và tin nhắn làm phiền trên iOS 13

ngày 12/07/2019

Trên iOS, bạn có thể chặn người gửi iMessage. Nhưng đối với iOS 13, bạn sẽ có thêm hai cách mới để chặn người lạ gọi điện hoặc gửi email.

Cách chặn người lạ gửi email

Chặn những liên hệ qua email trong iOS 13 hoạt động tương tự như chặn iMessager. Đầu tiên hãy bật tính năng này lên, vào Setting > Mail > Ingnore Blocked Senders. Khi bạn đã chọn ô này, tiếp đến nhấn vào dòng Blocked bên dưới và thêm người muốn chặn vào.

Ngoài ra, bạn có thể mở ứng dụng Mail và chặn trực tiếp liên hệ đó. Chỉ cần nhấn vào phần From: địa chỉ email trong phần tiêu đề của email và bạn có thể dùng nút Block This Contact. Để hủy chặn, bạn chỉ cần vào lại danh sách bị chặn trong cài đặt và chọn Unblock This Contact.

Cách chặn người gọi

Chặn người gọi sẽ dễ dàng hơi đối với iOS 13. Chỉ cần mở ứng dụng Setting trên iPhone của bạn, nhấn vào mục Phone và bật tính năng Silence Unknown Callers.

Cách chặn liên hệ trên iMessage

Tính năng chặn liên hệ trên iMessage trong iOS 13 không hoạt động chính xác như iOS 12 và cách này có thể tham khảo. Vào Setting và tìm mục Messages. Bật tính năng Filter Unknown Senders, mọi tin nhắn từ những người không có trong danh dạ của bạn sẽ được đặt vào một thẻ riêng trong ứng dụng Messages cũng như không nhận được thông báo về tin nhắn mới. Và nên thường xuyên kiểm tra vì các tin nhắn này có thể chứa những mã yêu cầu đăng nhập xác thực hai yếu tố từ những ứng dụng hoặc trang web bạn dùng.


Nguồn: Báo Nghe Nhìn VN