LHC: 9 tháng lãi gần 18 tỷ đồng, vượt 19,4% kế hoạch cả năm

ngày 01/11/2014

HĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (LHC – sàn HNX) vừa thông qua báo cáo quyết toán tài chính quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2014 của Công ty mẹ.

LHC: 9 tháng lãi gần 18 tỷ đồng, vượt 19,4% kế hoạch cả năm

Theo đó, tổng doanh thu thuần trong quý của LHC đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 4,47 tỷ đồng, tăng 48,7% cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, Công ty đạt 111,49 tỷ đồng tổng doanh thu thuần, tăng 25,9% cùng kỳ và hoàn thành 92,9% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 17,91 tỷ đồng, tăng 116,3% cùng kỳ và hoàn thành 119,4% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng đã thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền với tỷ lệ 25%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 12/11 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách là ngày 14/11. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 28/11.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}