MB khởi động Dự án Basel II

ngày 09/08/2014

 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Công ty Ernst & Young Singapore vừa ký kết Hợp đồng tư vấn “Dự án phân tích khoảng cách và xây dựng lộ trình triển khai Basel II”.

MB khởi động Dự án Basel II

Dự án giúp MB nhận diện bức tranh tổng thể về khoảng cách giữa thực hành quản trị rủi ro hiện tại của MB với các yêu cầu của Hiệp ước vốn Basel II và thông lệ quốc tế.

Đây là nền tảng để MB xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết trong các năm tới nhằm hướng đến tuân thủ các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Ủy ban Basel, phù hợp với định hướng và lộ trình mà NHNN xây dựng.

Triển khai áp dụng Basel II là một nội dung thuộc Đề án Tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng 2011 - 2015 của NHNN. MB được chọn là 1 trong 10 NHTM triển khai áp dụng các quy định của Basel II vào hoạt động kinh doanh. Từ 6 nhà tư vấn, MB đã lựa chọn hợp tác với Ernst & Young Singapore triển khai dự án này.

PV

{fcomment}