Nếu trượt lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1, học sinh Hà Nội sẽ được xét tuyển vào đâu?

ngày 05/05/2022

Học sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng vào 03 trường trung học phổ thông công lập theo thứ tự nguyện vọng 1, 2, 3.

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 – 2023 của Hà Nội, việc tuyển sinh vào lớp 10 học tiếng Nhật là ngoại ngữ 1 trên địa bàn thành phố được quy định như sau:

Đối tượng được đăng ký dự tuyển là những học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bổ túc trung học cơ sở, đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập không chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022 – 2023; học đủ 4 năm ngoại ngữ tiếng Nhật (được thể hiện trong học bạ) tại các trường trung học cơ sở.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Học sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng vào 03 trường trung học phổ thông công lập theo thứ tự nguyện vọng 1, 2, 3; trong đó, nguyện vọng 1 và 2 phải thuộc các trường sau: Trung học phổ thông Chu Văn An, Trung học phổ thông Kim Liên, Trung học phổ thông Việt Đức; và nguyện vọng 3 phải thuộc khu vực tuyển sinh của học sinh.

Học sinh không trúng tuyển lớp Tiếng Nhật ngoại ngữ 1 được xét tuyển vào lớp Tiếng Anh tại các nguyện vọng đã đăng ký theo quy định.

Ngoài việc chọn ngoại ngữ Tiếng Nhật trong mục “Ngoại ngữ đăng ký học tại trung học phổ thông” ở phiếu đăng ký dự tuyển, học sinh có thể chọn một ngoại ngữ bất kỳ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Hàn) làm bài thi môn ngoại ngữ.

Nguồn: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/neu-truot-lop-tieng-nhat-ngoai-ngu-1-hoc-sinh-ha-noi-se-duoc-xet-tuyen-vao-dau-post226239.gd