Nhiều người thoát thuế thu nhập cá nhân trong chuyển nhượng bất động sản

ngày 11/12/2014

Tổng cục Thuế đang bắt tay vào hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2014.

Nhiều người thoát thuế thu nhập cá nhân trong chuyển nhượng bất động sản

“Do triển khai Thông tư 151/2014/TT-BTC, nên quyết toán thuế năm nay có nhiều điểm mới. Quan điểm của cơ quan thuế trong xây dựng hướng dẫn quyết toán thuế là cái gì thuận lợi nhất cho người dân thì thực hiện”, bà Nguyễn Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế TNCN, Tổng cục Thuế chia sẻ.

Theo quy định hiện hành, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền, ngoài tiền lương, tiền công mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức đều tính vào thu nhập chịu thuế.

Tuy nhiên, theo bà Hạnh, xuất phát từ tình hình thực tế là có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động tại khu công nghiệp, khu kinh tế hoặc đầu tư địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn do sử dụng nhiều lao động, nên buộc phải xây dựng nhà ở cho người lao động gần nơi làm việc, nhằm bảo đảm nơi ăn, chỗ ở cho người lao động, thu hút và “giữ chân” người lao động, vì vậy, Bộ Tài chính đã quyết định tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến khoản chi phí này.

Cụ thể, tiền mà doanh nghiệp bỏ ra để xây dựng nhà ở cho công nhân được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và toàn bộ chi phí xây dựng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Khoản lợi ích về nhà ở do doanh nghiệp xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế; địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Theo các quy định về thủ tục hành chính thuế, chỉ cho phép hộ gia đình và cá nhân nếu chỉ có duy nhất hoạt động kinh doanh và nộp thuế theo phương pháp khoán mới không phải quyết toán TNCN hàng năm, còn trường hợp vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công vẫn phải tổng hợp 2 khoản thu nhập này sau đó thực hiện quyết toán thuế.

Bà Nguyễn Vân Chi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế thừa nhận, quy định này rất phức tạp và không hợp lý, bởi khi tham gia kinh doanh, cá nhân đã nộp thuế khoán, còn khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công cũng đã được khấu trừ thuế tại nơi chi trả thu nhập.

“Để giảm bớt thủ tục hành chính thuế trong quyết toán thuế TNCN năm 2014, Tổng cục Thuế sẽ hướng dẫn theo hướng, cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế, hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau; cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán; cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất đã nộp thuế theo kê khai tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê… không phải thực hiện quyết toán thuế”, bà Chi cho biết.

Cũng theo bà Chi, để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời cũng giảm áp lực cho cơ quan thuế nếu buộc phải thực hiện quyết toán thuế TNCN, hướng dẫn của Tổng cục Thuế không yêu cầu cá nhân phải quyết toán thuế trong trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một đơn vị, mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác không quá 10 triệu đồng/tháng đã khấu trừ thuế tại nguồn nếu không yêu cầu quyết toán; và cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một đơn vị mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, có doanh thu không quá 20 triệu đồng/tháng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê nếu không yêu cầu, thì không quyết toán.

Ngoài ra, cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế thì không quyết toán thuế. Tổ chức, cá nhân có phát sinh chi trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế, hoàn thuế, nếu trong năm vì lý do nào đó phải giải thể, chấm dứt hoạt động cũng đều không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

“Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân làm các thủ tục, giấy tờ hợp pháp hóa quyền sử dụng đất đã giao dịch, trong hướng dẫn, Tổng cục Thuế cũng sẽ quy định, đối với trường hợp người sử dụng bất động sản đã nhận chuyển nhượng trước thời điểm tháng 7/1994 nhưng sau tháng 1/2009 mới làm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất thì chấp nhận không thu thuế TNCN”, bà Chi cho biết thêm.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}