NHNN chấp thuận việc sáp nhập SouthernBank vào Sacombank

NHNN vừa có Quyết định số 1844/QĐ-NHNN ngày 14/9/2015 chính thức chấp thuận việc sáp nhập Southern Bank vào Sacombank. 

NHNN chấp thuận việc sáp nhập SouthernBank vào Sacombank

Trước đó, vào ngày 11/7/2015 và 14/7/2015, Sacombank và Southern Bank đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường.

Cổ đông của cả 2 ngân hàng đã thông qua đề án sáp nhập Southern Bank vào Sacombank, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần thực hiện giao dịch sáp nhập và giao cho HĐQT Sacombank thực hiện các công việc liên quan đến việc sáp nhập.

Sau sáp nhập, Sacombank sẽ thuộc Top 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản đạt 290.861 tỷ đồng, chỉ đứng sau 4 ngân hàng quốc doanh Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV.Vốn chủ sở hữu đạt 22.645 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 18.853 tỷ đồng; mạng lưới hoạt động lên đến 567 điểm giao dịch trên toàn quốc và 2 nước Lào, Campuchia; tổng số cán bộ nhân viên là 15.510 người.

Theo kế hoạch, cả hai ngân hàng sẽ hoàn tất việc sáp nhập cũng như chuyển đổi trong quý 4 của năm 2015.

Tỷ lệ hoán đổi cổ phần cũng được Đại hội thông qua theo tỷ lệ: 1 cổ phần của Southern Bank (PNB) sẽ hoán đổi thành 0,75 cổ phần của Sacombank (STB). Đồng thời, 1 cổ phần của cổ đông Sacombank tại ngày chốt danh sách để hoán đổi cổ phần khi sáp nhập sẽ nhận thêm 0,3875 cổ phần ngân hàng sáp nhập, bao gồm: cổ phần nhận thêm từ tỷ lệ chuyển đổi cổ phần Southern Bank (0,0875 cổ phần); trả cổ tức 8% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2013 (0,080 cổ phần); trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2014 (0,120 cổ phần); thưởng cổ phiếu từ chia cổ phiếu quỹ (0,0875 cổ phần) và từ thặng dư vốn cổ phần (0,0125 cổ phần).

Dự kiến trong quý IV/2015 sẽ hoàn tất thủ tục sáp nhập SouthernBank vào Sacombank.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán