Những quy định học sinh thi tốt nghiệp THPT cần nhớ

ngày 17/06/2020

Ảnh minh họa: Internet

Thí sinh phải có căn cước công dân

Một trong những quy định bắt buộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với thí sinh khi làm thủ tục dự thi là phải có căn cước công dân. Bởi vậy, ngay từ thời điểm này, các sở giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông có trách nhiệm hướng dẫn để học sinh có căn cước công dân khi nộp phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020.

Khi nộp phiếu đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được đơn vị đăng ký dự thi cấp một tài khoản (là số căn cước công dân) và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi qua internet tại đây. Tài khoản này được dùng để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu, thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu và bảo mật. Trường hợp thí sinh quên tài khoản, mật khẩu thì có thể liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi để được cấp lại.

Tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào hệ thống quản lý thi, thí sinh có thể biết được những thông tin về nội dung đăng ký dự thi (phản hồi các sai sót, nếu có trên hệ thống trước ngày 5-7-2020); thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các sai sót, nếu có trên hệ thống trước ngày 23-7-2020); giấy báo dự thi; kết quả thi; kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT; kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng.

Từ nay tới ngày 30-6-2020 là thời gian thí sinh đăng ký dự thi. Thí sinh cần nhớ, khi đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT thì chỉ được đăng ký dự thi một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội.

Với bài thi ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi 1 trong 6 ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức hoặc tiếng Nhật. Thí sinh được đăng ký thi môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông.

Tuân thủ thống nhất về lịch của kỳ thi

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10-8-2020. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngày 11-8-2020 là ngày dự phòng của kỳ thi. Để bảo đảm tính thống nhất trên toàn quốc, các đơn vị thực hiện thống nhất và đúng lịch công tác kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 30-6-2020, các sở giáo dục và đào tạo hoàn thành việc nhận phiếu đăng ký dự thi của thí sinh; thành lập hội đồng thi và các ban của hội đồng thi. Trước ngày 7-7-2020, các đơn vị đăng ký dự thi phải hoàn thành việc in danh sách thí sinh đăng ký dự thi, tổ chức cho học sinh xác nhận thông tin đăng ký dự thi.

Chậm nhất vào ngày 23-7-2020, các đơn vị đăng ký dự thi phải thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi; chậm nhất vào ngày 1-8-2020, các đơn vị phải hoàn thành việc trả giấy báo dự thi cho thí sinh...

Nhằm tăng cường công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các hội đồng thi phải tổ chức in thẻ đeo cho tất cả những người tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thẻ đeo phải được đóng dấu treo của sở giáo dục và đào tạo hoặc của điểm thi. Trên thẻ đeo cần thi rõ tên hội đồng thi, tên điểm thi, họ tên người làm nhiệm vụ.

Các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ và điền vào phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 đầy đủ và đúng các thông tin; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT để bảo đảm độ chính xác thông tin thí sinh điền vào phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh.

Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.


Nguồn: Báo Hà Nội Mới