Ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Chủ tịch HĐQT Vietcombank

Ngày hôm qua (3/11), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Vietcombank. Theo đó, ông Nghiêm Xuân Thành (hiện là Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Vietcombank (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Chủ tịch HĐQT Vietcombank

Ông Nghiêm Xuân Thành được bầu thay thế ông Nguyễn Hòa Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Vietcombank (sinh ngày 19/10/1954) hiện đã nghỉ hưu.

Cùng với việc bầu chủ tịch HĐQT mới, người thay thế ông Nghiêm Xuân Thành trong chức vụ Tổng giám đốc Vietcombank là ông Phạm Quang Dũng(hiện là Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc), được bổ nhiệm từ 1/1/2013, giữ chức vụ trong nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Nghiêm Xuân Thành, sinh tháng 11/1969, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng, có kinh nghiệm 25 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Chánh văn phòng - Thư ký Tổng giám đốc Vietinbank; Trưởng Ban Thư ký HĐQT Vietinbank; Trưởng phòng Quản lý rủi ro và nợ có vấn đề Vietinbank; Giám đốc Vietinbank - Chi nhánh Thanh Xuân; Giám đốc Vietinbank - Chi nhánh Đống Đa; Phó Tổng giám đốc Vietinbank; Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; trước khi được bầu làm Ủy viên Hội đồng quản trị Vietcombank từ tháng 4/2013 và được bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc Vietcombank từ tháng 7/2013 đến nay.

Ông Phạm Quang Dũng, sinh tháng 4/1973, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng, có kinh nghiệm 20 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đã làm việc tại Vietcombank từ năm 1994 và kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Chánh văn phòng; Phó Giám đốc Công ty Tài chính Việt Nam tại Hongkong; Trưởng Phòng Quan hệ Ngân hàng đại lý; trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam từ 6/2007 và được bầu là Uỷ viên HĐQT kiêm nhiệm của Vietcombank từ tháng 4/2013.

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}