OPC phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP

Trong quý II - III/2015, CTCP Dược phẩm OPC (OPC) sẽ thực hiện phát hành trên 5 triệu cổ phiếu ESOP cho CBCNV. Giá phát hành dự kiến là 12.000 đồng/CP, tỷ lệ 4:1.

OPC phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP

Năm nay, OPC đặt kế hoạch doanh thu 615 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 88 tỷ đồng, cổ tức 20%.

Ngày 10/2, nhà máy dược phẩm OPC Bình Dương đã hoàn thành đợt tái đánh giá GMP-WHO (thực hành tốt sản xuất thuốc), tiếp tục hoạt động ổn định đóng góp lớn vào doanh thu và lợi nhuận năm 2015. OPC đang từng bước thực hiện tiêu chuẩn GACP cho vùng trồng dược liệu tại Bắc Giang theo lộ trình của Bộ Y tế, đảm bảo nguồn dược liệu có chất lượng ổn định cho nhu cầu sản xuất của OPC.

Đến nay, OPC đã có 118 sản phẩm lưu hành toàn quốc được Bộ Y tế cấp phép và 23 sản phẩm được xuất khẩu ra các quốc gia: Lào, Nigeria, Moldova, Myanmar, Ukraina.

Tổng doanh thu năm 2014 của OPC là 612,9 tỷ đồng, đạt 105,7% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 86,2 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán