Quỹ đầu tư Thái Lan thành cổ đông lớn của SKG

ngày 28/10/2015

Quỹ đầu tư The Ton Poh Thailand Fund vừa mua thêm 300.000 cổ phiếu SKG của CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang, nâng tổng số cổ phiếu mà Quỹ sở hữu lên 1.205.000 cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ sở hữu 5,02% và trở thành cổ đông lớn của SKG. Hiện tại, The Ton Poh Thailand Fund là tổ chức duy nhất sở hữu trên 5% vốn của SKG.

Quỹ đầu tư Thái Lan thành cổ đông lớn của SKG

The Ton Poh Thailand Fund đã là cổ đông lớn của CTCP Xây dựng Cotec (CTD) và CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS).

Trong 9 tháng đầu năm 2015, SKG đạt doanh thu 236,4 tỷ đồng, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm 2014; lợi nhuận sau thuế đạt 137,2 tỷ đồng, tăng hơn 72%. So với kế hoạch, Công ty đã hoàn thành 98,7% kế hoạch doanh thu và vượt 11% kế hoạch lợi nhuận.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán