Quy định hạn mức đất ở khi bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

ngày 04/09/2014

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 14/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc bán nhà ở cũ, tiếp nhận nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Quy định hạn mức đất ở khi bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

Theo đó, Hà Nội quy định cụ thể về hạn mức đất ở khi thực hiện việc bán nhà ở cũ; điều kiện quy hoạch khi thực hiện bán nhà ở cũ; thẩm quyền thực hiện việc xác nhận và miễn, giảm tiền sử dụng đất, giảm tiền nhà khi mua nhà ở cũ; phân bổ diện tích nhà, diện tích đất khi bán nhà ở là nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước; quy định về việc giải quyết phần diện tích nhà sử dụng chung và diện tích đất liền kề với nhà ở cũ.

Theo Quang Hưng
baodautu.vn

{fcomment}