Quý I/2015, PVC lãi hợp nhất hơn 27 tỷ đồng

ngày 14/05/2015

Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm dầu khí – CTCP (PVC – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2015.

Quý I/2015, PVC lãi hợp nhất hơn 27 tỷ đồng

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của PVC trong quý I/2015 đạt 918,84 tỷ đồng, giảm 2,28% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 27,31 tỷ đồng, tăng 13,65% so với cùng kỳ.

Theo bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/3/2015, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 437,85 tỷ đồng, giảm 11,78% so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 855,41 tỷ đồng, tăng 14,52% so với đầu năm; hàng tồn kho 761,85 tỷ đồng, giảm 12,19% so với đầu năm.

Nợ ngắn hạn tại thời điểm này đạt 1.115,17 tỷ đồng, giảm 3,95% so với đầu năm trong khi nợ dài hạn 94,83 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 390,81 tỷ đồng.

Được biết, năm 2015, PVC đặt kế hoạch sản lượng sản xuất đạt 59.670 tấn, tổng doanh thu 3.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 207 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 161,5 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức trong năm dự kiến duy trì ở mức 12%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/5, PVC giảm 300 đồng (-1,4%) xuống 21.200 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh đạt 729.294 đơn vị. Tính trung bình 10 phiên gần đây, khối lượng khớp lệnh của PVC đạt 771.536 đơn vị/phiên.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán