SHN dự kiến chia cổ tức tối thiểu 10% năm 2016

ngày 09/01/2016

Năm 2016, CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) sẽ dành trọng tâm nguồn lực đầu tư vào các dự án bất động sản như Dự án sân golf Hòa Bình, Dự án An Bình City, Dự án Phú Quốc, Dự án Hoàng Mai… và khai thác khoáng sản.

SHN dự kiến chia cổ tức tối thiểu 10% năm 2016

Công ty dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch lợi nhuận với ROE đạt 15% vốn chủ sở hữu, chia cổ tức với tỷ lệ không thấp hơn 10%.

Ngày 8/1/2016, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2016 của SHN đã thông qua việc hủy phương án phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phần và chào bán ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua phương án tăng vốn mới bằng việc chào bán ra công chúng để hoán đổi cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình (ABG), ủy quyền cho Hội đồng quản trị SHN thực hiện các công việc nhằm thực hiện phát hành, lưu ký cổ phần.

Ông Đinh Hồng Long, Tổng giám đốc SHN cho biết, trong quá trình thực hiện đề án tăng vốn như phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua, các cổ đông ABG đã có sự thay đổi về số lượng, dẫn tới việc hoán đổi cổ phiếu cho trên 100 nhà đầu tư, nên phải thực hiện phát hành ra công chúng thay vì phát hành riêng lẻ.

Như vậy, sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi, SHN sẽ có vốn điều lệ mới là gần 1.138 tỷ đồng, chưa bao gồm phần phát hành cổ phiếu để hoán đổi công nợ đợt 2, đồng thời sở hữu 75,2% vốn điều lệ ABG.

Trong năm 2015, với sự tham gia tái cấu trúc của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Tập đoàn Geleximco), SHN đã thực hiện thành công tái cấu trúc doanh nghiệp và xóa lỗ lũy kế. Kết thúc 11 tháng đầu năm, SHN đạt 329,577 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thu nhập trên mỗi cổ phần đạt 9.142,76 đồng.

Với việc thực hiện hoán đổi cổ phần, bên cạnh việc kế thừa quyền lợi đầu tư từ các dự án của ABG, SHN cũng nhận được cam kết từ phía Geleximco về việc hỗ trợ tham gia đầu tư vào các dự án của Tập đoàn.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình (ABG) hiện có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng được thành lập từ 1/8/2007, với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn đầu tư, thương mại… với cổ đông chiến lược là Geleximco (sở hữu 19,8% vốn điều lệ).

Kết thúc 11 tháng đầu năm, ABG đạt lợi nhuận 66,388 tỷ đồng, EPS đạt 517,8 đồng. Việc hoán đổi cổ phiếu ABG vào SHN là nằm trong đề án tái cấu trúc SHN nhằm nâng cao năng lực tài chính và khả năng triển khai quỹ dự án lớn mà ABG và SHN được tham gia.

Anh Việt

Nguồn Tin nhanh chứng khoán