Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 12/8

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 12/8 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 12/8

*LM8: Tại ngày 7/8, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, cổ đông lớn Công ty cổ phần Lilama 18 (LM8 – HOSE), đã mua 40.000 cổ phiếu LM8 và nâng sở hữu lên thành 507.450 đơn vị, chiếm 6,3% vốn của LM8.

*HCM: Công ty cổ phần Cộng Hưởng, tổ chức có liên quan đến ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán TP. HCM – HSC (HCM – HOSE), đăng ký bán 151.672 cổ phiếu HCM từ 14/8 đến 12/9 nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, qua đó sẽ giảm sở hữu về còn 600.000 đơn vị, tỷ lệ 0,47% vốn.

Ông Bắc hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cộng Hưởng, cá nhân ông đang nắm giữ 360.000 cổ phiếu HCM, chiếm 0,28% vốn của HCM.

*KDC: Ông Trần Quốc Nguyên, em trai ông Trần Kim Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC – HOSE), đăng ký bán 600.000 cổ phiếu KDC từ 15/8 đến 13/9 để cơ cấu danh mục đầu tư, qua đó sẽ giảm sở hữu xuống còn 711.006 đơn vị, tỷ lệ 0,33% vốn của KDC.

Được biết, ông Trần Kim Thành hiên đang nắm giữ chỉ 130.000 cổ phiếu KDC, tương ứng 0,08% vốn.

* DBT: Ngày 22/8, CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT – sàn HNX) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 1/2014 và thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10% từ ngày 15/9 và thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 4:3.

* TVD: CTCP Than vàng danh Vinacomin (TVD – sàn HNX) cho biết, ngày 20/8 sẽ chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản thông qua dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy tuyển than Vàng Danh 2 – CTCP Than Vàng Danh – TKV (dự án điều chỉnh). Danh sách cổ đông trên cũng được TVD sử dụng để thực hiện quyền mua 8.409.601 cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 100:33,6421 với giá 10.000 đồng/CP và nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 29:10. Thời gian lấy ý kiến Công ty sẽ thông báo sau, còn thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu dự kiến từ ngày 29/8 đến ngày 22/9.

* SIC: Ông Bùi Văn Tuynh, Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Sông Đà (SIC – sàn HNX) đã bán xong toàn bộ 382.320 cổ phiếu SIC. Sau giao dịch, ông Tuynh nắm giữ 0 cổ phiếu SIC.

* BST: Ông Nguyễn Khoa Tuyển, Kế toán trưởng CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST – sàn HNX) đăng ký mua 3.000 cổ phiếu BST theo phương thức khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 12/8 đến ngày 8/9. Trước giao dịch, ông Tuyển nắm giữ 8.684 cổ phiếu BST.

* IDV: HĐQT CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV – sàn HNX) quyết định tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam từ 18 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng, tương ứng mức tăng thêm 27 tỷ đồng. Thời điểm thay đổi vốn điều lệ cho Công ty VPID Hà Nam bắt đầu tư ngày 15/8.

* THB: CTCP Bia Thanh Hóa (THB – sàn HNX) thông báo lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

T.Tùng - T.Thanh

{fcomment}