Tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

ngày 25/02/2021

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ 35 TP Lương Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen cho các tập thể.

ĐÀ NẴNG- Ngày 24-2, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 TP, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ 35 TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà BCĐ 35 TP đã đạt được thời gian qua; đồng thời cũng yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 26 ngày 28-1-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Công văn số 3611 của Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 53 của Ban Bí thư về chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy…, góp phần đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; phòng chống, ngăn chặn “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý tổ chức Đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các Nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn TP. Đối với BCĐ 35 các cấp từ TP đến các quận, huyện, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã công bố Quyết định củng cố, kiện toàn BCĐ 35 TP gồm 20 thành viên. Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết làm Trưởng BCĐ 35; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh làm Phó Trưởng Ban Thường trực và Quyết định củng cố, kiện toàn Nhóm chuyên gia TP.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của TP năm 2020.

Nguồn CAĐN