Thu hồi hóa đơn nếu trả lại bất động sản hình thành trong tương lai

Tổng cục Thuế vừa ban hành hướng dẫn về xử lý hóa đơn đối với trường hợp mua bán bán bất động sản (BĐS) hình thành trong tương lai.

Thu hồi hóa đơn nếu trả lại bất động sản hình thành trong tương lai

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp bán BĐS hình thành trong tương lai, khi thu tiền theo tiến độ triển khai dự án đã lập, kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, nếu khách hàng đề nghị chấm dứt hợp đồng, hoàn trả lại tiền đã thanh toán, thì thực hiện theo hợp đồng đã ký hoặc thỏa thuận giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Trường hợp doanh nghiệp và khách hàng là cá nhân thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, trả lại tiền đã thanh toán, khi trả lại BĐS hình thành trong tương lai, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị trả lại theo giá chưa có thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng theo hóa đơn bán hàng, lý do trả lại và bên bán thu hồi hóa đơn đã giao cho khách hàng.

Theo Mạnh Bôn
baodautu.vn

{fcomment}