TKV chào bán 796.937 cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin

ngày 02/02/2015

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã quyết định chào bán 796.937 cổ phần của CTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin, tương đương 46,96% số lượng cổ phiếu TKV đang sở hữu tại Công ty này và 31,88% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

TKV chào bán 796.937 cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin

Giá khởi điểm chào bán đấu giá là 23.000 đồng/CP. Đợt bán đấu giá sẽ diễn ra tại Sở GDCK Hà Nội vào ngày 6/3/2015.

CTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin có vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Năm 2015, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu thuần 900 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014; lợi nhuận sau thuế 5,85 tỷ đồng, tăng 13,6%; tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 14,21%; cổ tức 12%.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán