Tuyển sinh 2020: Thí sinh vùng miền sẽ được ưu tiên cộng điểm ra sao?

ngày 10/02/2020

Dự thảo quy định rõ, nhóm 1 được cộng mức cao nhất 2 điểm; nhóm ưu tiên 2 được cộng 1 điểm; khu vực 1 được cộng 0,75 điểm, khu vực 2 được cộng 0,25 điểm, khu vực 2 – nông thôn được cộng 0,5 điểm.

Cụ thể, nhóm ưu tiên 1 (UT1) gồm 4 đối tượng:

Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại Khu vực 1.

Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen; Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định.

Những lưu ý trong cộng điểm ưu tiên xét tuyển đại học năm 2020. (ảnh minh họa)

Đối tượng 03: Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh". Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ 18 tháng trở lên và từ 12 tháng trở lên tại khu vực 1 hoặc đã xuất ngũ theo quy định.

Đối tượng 04: Con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh và con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh“ bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên. Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động và con người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

Nhóm ưu tiên 2 (UT2) gồm các đối tượng:

Đối tượng 05: Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học; quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng không ở Khu vực 1.

Chỉ huy trưởng- phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; trung đội trưởng dân quân tự vệ nòng cốt, dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi hay đăng ký xét tuyển.

Đối tượng 06: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01. Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên. Con của người có công giúp đỡ cách mạng;

Đối tượng 07: Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp. Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng. Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm. Y tá, dược tá, hộ lý, kỹ thuật viên, y sĩ, dược sĩ trung cấp đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành y, dược.

Những đối tượng ưu tiên khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định. Người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

3 khu vực được cộng điểm:

Khu vực 1 (KV1): Cộng ưu tiên 0,75 điểm gồm các xã thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời gian học THPT hoặc trung cấp của thí sinh. Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Khu vực 2 (KV2): Cộng ưu tiên 0,25 điểm với học sinh đang theo học tại các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ các xã thuộc KV1).

Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT): Cộng ưu tiên 0,5 điểm bao gồm các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3.

Khu vực 3: Không được cộng điểm ưu tiên gồm các quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương.


Nguồn: Báo VTC