Vietnam Airlines đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế 1.400 tỷ đồng năm 2015

ngày 02/01/2016

Theo kết quả sản xuất kinh doanh vừa công bố tại công bố tại Hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016, năm 2015, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) đã đạt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Vietnam Airlines đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế 1.400 tỷ đồng năm 2015

Cụ thể trong năm 2015,Vietnam Airlines đã thực hiện trên 127.500 chuyến bay an toàn, tăng gần 3,5% so với cùng kỳ, vận chuyển được trên 17,4 triệu lượt khách, tăng 4,8% so với kế hoạch năm.

Hệ số sử dụng ghế trên toàn mạng ước đạt 80,7%, tăng 2,2 điểm so với kế hoạch, đạt mức cao so với trung bình của khu vực. Tổng công ty cũng dự kiến chỉ tiêu tài chính hợp nhất với kết quả ước đạt 69.300 tỷ đồng doanh thu và 1.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 129% so với kế hoạch.

Trong đó, công ty mẹ (Vietnam Airlines và VASCO) ước đạt 57.100 tỷ đồng doanh thu và 260 tỷ đồng lợi nhuận. Năng suất lao động năm 2015 tăng gần 10% so với cùng kỳ.

Năm 2015, Tổng công ty tiếp tục triển khai theo lộ trình của đề án cải cách tiền lương. Thu nhập từ tiền lương của người lao động năm 2015 tăng trung bình 28% so với năm 2014.

Về công tác cổ phần hóa, tái cơ cấu, tính đến thời điểm này, Tổng công ty đã cơ bản hoàn tất những nội dung đàm phán chính của hợp đồng mua bán cổ phần với nhà đầu tư chiến lược.

Kết thúc 3 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án tái cơ cấu Vietnam Airlines giai đoạn 2012-2015, Tổng công ty đã thoái toàn bộ số cổ phần tại 13 danh mục, tăng 3 danh mục so với đề án. Tổng số tiền thu được từ việc thoái vốn là 819 tỷ đồng, cao hơn 2 lần giá trị đầu tư.

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế trong nước năm 2016 tiếp tục ổn định, mục tiêu tăng trưởng GDP của kinh tế Việt Nam khoảng 6,7% - mức cao nhất trong 6 năm gần đây,Vietnam Airlines đặt mục tiêu trong năm 2016 sẽ vận chuyển được 19,2 triệu lượt khách, tăng 10,6% so với 2015. Tổng doanh thu hợp nhất đạt trên 77.800 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 2.300 tỷ đồng, nộp ngân sách 4.700 tỷ đồng.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán