VNDirect xử lý triệt để sự cố trùng lệnh giao dịch

ngày 31/08/2014

Trong phiên giao dịch chiều ngày 26/8/2014, VNDirect đã gặp sự cố do lỗi kỹ thuật về kết nối với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) dẫn đến sự cố trùng lệnh giao dịch trực tuyến. VNDirect khẳng định đã tiến hành các phương án nhằm xử lý triệt để sự cố này.

VNDirect xử lý triệt để sự cố trùng lệnh giao dịch

Theo đó, VNDirect nhận trách nhiệm xử lý tất cả các lệnh mua trùng, bán trùng không có yêu cầu từ khách hàng ngày 26/8/2014.

Cho đến ngày hôm nay 29/8/2014, tất cả các lệnh mua trùng, bán trùng (ngoại trừ hai mã DPC và SD9) đã được VNDirect thực hiện xong việc sửa lỗi về tài khoản tự doanh của Công ty và đảm bảo yêu cầu thanh toán bù trừ của Trung tâm lưu ký.

Riêng các lệnh bán trùng hai mã DPC và SD9 tương đương 485 lệnh, VNDirect đã tiến thành các thủ tục xin hủy và đã được Trung tâm lưu ký đồng ý cho thực hiện hủy thanh toán theo công văn số 193/TB-TTBT ngày 28/8/2014.

Hiện tại, VNDirect đã có văn bản gửi các công ty chứng khoán thành viên liên quan để phối hợp giải quyết đền bù cho khách hàng theo đúng quy định pháp luật trong thời gian sớm nhất.

N.T

{fcomment}