Vũng Tàu cấp “sổ đỏ” cho diện tích đất tối đa 150m

ngày 24/11/2014

UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành quy định mới về hạn mức các loại đất khi giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Vũng Tàu cấp “sổ đỏ” cho diện tích đất tối đa 150m

Cụ thể, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, hạn mức đất ở để thực hiện việc giao đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự làm nhà ở không quá 150 m2/hộ gia đình, cá nhân. Còn tại xã Long Sơn, TP. Bà Rịa và các huyện không quá 300m2/hộ gia đình, cá nhân.

Đối với những khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn thì diện tích đất ở để giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự làm nhà ở theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Đối với đất nông nghiệp, hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối không quá 3ha; hạn mức giao đất trồng cây lâu năm không quá 10ha; đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất thì hạn mức giao đất không quá 30ha.7

Theo Tin nhanh chứng khoán

{fcomment}