Xử lý lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu

ngày 13/01/2015

 Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị giao ban về tái cơ cấu DNNN. 

Xử lý lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2014 - 2015, đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBDN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chủ tịch tập đoàn kinh tế phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về việc hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN thuộc phạm vi quản lý giai đoạn 2014 - 2015; trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Xử lý nghiêm lãnh đạo DN không hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong thực hiện.

Phó Thủ tướng lưu ý, sau khi cổ phần hóa, các DN đủ điều kiện phải tiến hành niêm yết trên TTCK. Các DN đã IPO nhưng tỷ lệ bán cổ phần chưa đạt như phương án đề ra, cần tiếp tục bán cổ phần.

Theo Tin nhanh chứng khoán