ADB tài trợ 165 triệu USD cho Việt Nam cho giáo dục và giảm nghèo

ngày 24/01/2015

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam vừa ký hai hiệp định vay vốn với tổng trị giá 165 triệu USD.

ADB tài trợ 165 triệu USD cho Việt Nam cho giáo dục và giảm nghèo

Số vốn này được dùng để tài trợ cho dự án giáo dục trung học cơ sở cho người dân tộc thiểu số tại những vùng nghèo nhất của Việt Nam Đồng thời, bổ sung vốn cho việc mở rộng đầu tư vào dự án cơ sở hạ tầng nông thôn tại 6 tỉnh được lựa chọn tại khu vực miền Trung.

Hiệp định vay vốn thứ nhất được ký cung cấp vốn tài trợ 80 triệu USD dành cho dự án giáo dục trung học cơ sở cho các khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2, giai đoạn tiếp nối của giai đoạn 1, đã được thực hiện rất thành công và đã được hoàn thành vào cuối năm 2014.

Dự án ban đầu là hỗ trợ quy mô lớn lần đầu tiên đối với giáo dục trung học cơ sở dành cho người dân tộc thiểu số nghèo tại các vùng núi phía Bắc, khu vực Tây Nguyên và các vùng ven biển chịu ảnh hưởng của bão.

Khoản vay thứ hai bổ sung 85 triệu USD cho dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung đã được Ban giám đốc của ADB phê duyệt vào tháng 10/2007.

ADB đã cung cấp 90 triệu USD trong tổng số 168,17 triệu USD của dự án. Dự án ban đầu có mục tiêu là các cơ sở hạ tầng nông thôn chủ chốt tại 13 tỉnh thuộc khu vực miền Trung, bao gồm hệ thống đường nông thôn, các hệ thống thủy lợi và kiểm soát lũ, các chợ nông thôn, chương trình cung cấp nước sinh hoạt và các công trình ven biển.

ÔngTomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam đại diện cho ADB phát biểu: “Được xây dựng dựa trên những kinh nghiệm và bài học triển khai trong giai đoạn một của các dự án, ADB tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Chính phủ nhằm giải quyết các khó khăn trong phổ cập giáo dục trung học cơ sở cho các dân tộc thiểu số tại những khu vực nghèo nhất, và phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn ở các tỉnh nghèo. Đây là đáp ứng kịp thời của ADB trước những ưu tiên của Chính phủ về giáo dục trung học cơ sở tại các khu vực khó khăn nhất và phát triển nông thôn, nhất quán với Chiến lược Đối tác Quốc gia giai đoạn 2012–2015 của ADB đối với Việt Nam”.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán