ADC giải trình lưu ý kiểm toán về nợ phải thu và nợ phải trả

ngày 09/03/2015

CTCP Mỹ thuật và Truyền thông (ADC – sàn HNX) vừa có công văn giải trình ý kiến lưu ý và ngoại trừ của kiểm toán viên tại báo cáo tài chính năm 2014.

ADC giải trình lưu ý kiểm toán về nợ phải thu và nợ phải trả

Cụ thể, theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, ADC đạt doanh thu thuần 155,7 tỷ đồng, tăng 33,5% so với năm trước đó và lợi nhuận sau thuế gần 6 tỷ đồng, tăng hơn 36% năm trước.

Trong đó, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến về khoản mục phải thu 17,6 tỷ đồng và phải trả 18,57 tỷ đồng chưa được đối chiếu, xác nhận tại thời điểm 31/12/2014.

Theo ADC, do đặc thù của Công ty có rất nhiều khách hàng và nhà cung cấp là cá nhân. Vì vậy, việc đối chiếu công nợ theo yêu cầu của kiểm toán viên gặp khó khăn. Công ty vẫn đang tiếp tục tiến hành đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, đối chiếu và thu hồi công nợ đối với khách hàng, đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty.

Được biết, cuối tháng 2 vừa qua, ADC đã thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 sang ngày 2/4/2015, đây là đợt điều chỉnh thứ 2. Trước đó, Công ty đã dời thời gian đại hội từ ngày 10/2 sang ngày 18/3.

Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày 9/3, ADC không có giao dịch nào và vẫn đứng nguyên ở mốc tham chiếu 29.000 đồng/Cp.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán