Cổ phần hóa TCT Chè, cổ đông chiến lược được mua 63,74% vốn

ngày 17/06/2015

Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam (VINATEA) theo hình thức bán toàn bộ phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp và kết hợp phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Cổ phần hóa TCT Chè, cổ đông chiến lược được mua 63,74% vốn

Vốn điều lệ của VINATEA là 370 tỷ đồng, tương đương số cổ phần phát hành lần đầu là 37 triệu cổ phần, trong đó bán cho cổ đông chiến lược hơn 23,5 triệu cổ phần, chiếm 63,74% vốn điều lệ; hơn 11,7 triệu cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường, tương đương 31,862% vốn điều lệ; còn lại bán ưu đãi cho người lao động, nhà nước không nắm giữ cổ phần VINATEA sau cổ phần hóa.

Thời gian bán cổ phần trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày phương án cổ phần hóa được phê duyệt. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chịu trách nhiệm về mức giá khởi điểm bán đấu giá, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở giao dịch chứng khoán để bán cổ phần, chỉ đạo VINATEA tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng.

Cũng theo phương án cổ phần hóa VINATEA vừa được phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại VINATEA thực hiện việc đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Chè Việt Nam - Công ty cổ phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước.

Nguồn Tin nhanh chứng khoán