Công khai các bộ, ngành, địa phương chậm giải ngân vốn vay nước ngoài

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo công văn vừa được Bộ Tài chính gửi các bộ, ngành, nhằm đảm bảo việc công khai số liệu được chính xác, cơ quan này đề nghị các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, xác nhận số liệu giải ngân vốn nước ngoài của Chính phủ tính đến ngày 15/9/2019. Trong trường hợp có sai số khác cần có văn bản chính thức gửi Bộ Tài chính để xác minh, điều chỉnh trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày công bố.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu 3 bộ, ngành chủ quản và 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số giải ngân thấp nhất phải có giải trình lý do và đề xuất biện pháp thúc đẩy giải ngân.


Nguồn: Báo Đấu Thầu