Đến 30/6, VCG giảm hơn 620 tỷ đồng hàng tồn kho

ngày 16/08/2014

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2014.

 

Đến 30/6, VCG giảm hơn 620 tỷ đồng hàng tồn kho

 

Theo đó, doanh thu thuần của VCG đạt 1.569,59 tỷ đồng, giảm 51,2% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán đạt 1.324,85 tỷ đồng, giảm 53,2% cùng kỳ nên lợi nhuận gộp đạt 244,75 tỷ đồng, chỉ giảm 36,5% so với cùng kỳ.

Hầu hết các khoản chi phí như chi phí tài chính, chi phí bán hàng đều giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên, chi phí quản lý lại tăng khá mạnh đạt 136,55 tỷ đồng, gấp hơn 7,8 lần cùng kỳ. Vì vậy, lợi nhuận thuần trong quý II/2014 đạt 93,58 tỷ đồng, giảm 37% cùng kỳ.

Mặt khác, lợi nhuận khác lại gấp hơn 14 lần cùng kỳ đạt 65 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 160,79 tỷ đồng, gấp hơn 3,5 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần VCG đạt 3.157,5 tỷ đồng, giảm 44,82% cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 150,6 tỷ đồng, tăng 27,4% cùng kỳ. Trong đó doanh thu xây lắp là 2.047 tỷ đồng, giảm 37% và chiếm 64,83% doanh thu thuần, doanh thu bất động sản hơn 609 tỷ đồng, giảm 6,3% cùng kỳ và doanh thu sản xuất công nghiệp là 335,63 tỷ đồng, giảm tới 77% cùng kỳ.

Theo giải trình từ VCG, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong quý II/2014 tăng mạnh so với quý II/2013 là do kết quả kinh doanh trong kỳ của các Công ty liên doanh, liên kết tăng. Lợi nhuận tăng từ việc ghi nhận các khoản thu nhập tài chính.

Tính đến 30/06/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của VCG đạt 780,82 tỷ đồng, giảm 29,69% so với đầu năm. Đáng chú ý hàng tồn kho giảm đáng kể đạt 4.821,72 tỷ đồng, giảm hơn 620 tỷ đồng, tương ứng giảm 11,6% so với đầu năm. Lợi nhuận chưa phân phối của VCG tính đến thời điểm này đạt 26 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch 14/8, VCG tăng 300 đồng lên 13.800 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt 1,37 triệu đơn vị.

T.Thanh

{fcomment}