Hà Nội hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội nếu sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực; nông nghiệp, chế biến hàng nông sản thực phẩm; sản xuất sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu; có doanh thu năm 2013 đạt tối thiểu 100 tỷ đồng sẽ được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với khoản vay trung và dài hạn (từ 12 tháng trở lên) bằng VND.

Hà Nội hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp sử dụng từ 200 lao động trở lên hoặc đầu tư vào dự án thuộc các ngành và sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn cũng thuộc đối tượng được ngân sách TP. Hà Nội hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.

Theo quy định về việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư vừa được UBND TP. Hà Nội ban hành, thì các khoản mà doanh nghiệp vay của ngân hàng thương mại từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2014 đều được hỗ trợ lãi suất tối đa 12 tháng với mức lãi suất hỗ trợ 0,2%/tháng (2,4 %/năm), tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế.

Theo Nam Kinh
baodautu.vn

{fcomment}