Hé lộ “sức khỏe” SCB, NCB sau tái cơ cấu

ngày 30/09/2014

Liên quan đến câu chuyện cơ cấu lại hệ thống TCTD, NHNN cho biết, hầu hết các phương án tái cơ cấu NHTM cổ phần yếu kém, kể cả sáp nhập, hợp nhất đều được tiến hành trên nguyên tắc tự nguyện và đã có những kết quả nhất định

Hé lộ “sức khỏe” SCB, NCB sau tái cơ cấu

NHNN cho biết, chưa phải áp dụng biện pháp can thiệp bắt buộc đối với trường hợp nào theo quy định của pháp luật. Sau khi sáp nhập, hợp nhất hoặc phương án cơ cấu lại được NHNN chấp thuận, các ngân hàng đã và đang tích cực triển khai các giải pháp cơ cấu lại toàn diện về tài chính, hoạt động, quản trị và khắc phục các sai phạm dưới sự giám sát của NHNN.

Các ngân hàng yếu kém được cơ cấu lại theo các phương án được duyệt đều có tình hình hoạt động ổn định và cải thiện hơn so với thời điểm bắt đầu thực hiện tái cơ cấu.

Các tỷ lệ an toàn hoạt động, khả năng chi trả được cải thiện và cơ bản đảm bảo theo quy định của NHNN; huy động vốn từ dân cư tăng khá, nợ xấu đã tích cực được xử lý và thu hồi; các vi phạm về tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn, vi phạm về cấp tín dụng đang được khắc phục, xử lý; hệ thống quản trị và tổ chức bộ máy, mạng lưới đang được củng cố, chấn chỉnh.

Thực tế, tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) được NHNN phê duyệt, chấp thuận Đề án tái cấu trúc từ tháng 6/2013 cho thấy, đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, các chỉ tiêu tài chính của NCB đều thể hiện sự tăng trưởng tốt.

Cụ thể, tổng tài sản NCB đến cuối tháng 6/2014 đã tăng 20,6%, tín dụng và huy động lần lượt tăng trưởng 32,5% và 34,1% so với cuối 2013; nợ xấu giảm được từ 6,06% xuống còn 4,8%số lượng khách hàng tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước.

Hay như tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), ngân hàng đầu tiên hợp nhất trong quá trình tái cơ cấu của NHNN, tính đến 30/6, lợi nhuận trước thuế của SCB đã đạt 123 tỷ đồng, tăng 37,7% so với năm 2013.

Với mức lợi nhuận này, SCB đã hoàn thành 102% kế hoạch năm 2014. Dư nợ của SCB đạt 95.952 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm. SCB đã cho vay mới đối với khách hàng cá nhân và DN 1.482 tỷ đồng, trong đó, cho vay DN xuất nhập khẩu đạt 476 tỷ đồng. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư tính đến cuối tháng 6/2014 đạt 164.956 tỷ đồng, tăng 12,1% so với đầu năm và hoàn thành 56% kế hoạch năm 2014.

“Đến cuối tháng 6/2014, tổng tài sản của 9 NHTM cổ phần yếu kém tăng 3,l7% so với cuối năm 2013; huy động vốn tăng 3,28% so với cuối năm 2013; tổng dư nợ thị trường 1 tăng 10,18% so với cuối năm 2013”, một lãnh đạo NHNN cho biết.

Nhuệ Mẫn

{fcomment}